© de Zeeklank  secretariaat@zeeklank.nl

De “Zeeklank” Chr. Gemengd koor o.l.v. Johan Bredewout

Medewerking avonddienst

Zondag 27 november

Aanvang 19.00 uur

Locatie: Grote Kerk te Steenwijk

"Dank U voor het leven"

Zaterdag 23 maart 2019 een geweldig mooi jubileumconcert gehad, dat in het teken stond van de 20 jarige samenwerking tussen onze dirigent Johan Bredewout en tekstschrijver Hans de Ruiter.
Speciaal hiervoor heeft Johan Bredewout nieuwe Cantate geschreven, getiteld "Dank U voor het leven"

EXODUS
Oratorium van Johan Bredewout en Hans de Ruiter


Geschreven in opdracht van het

C.G.K "de Zeeklank" te Vollenhove

naar het Bijbel boek Exodus

In dit Oratorium volgen we in grote lijnen het leven van Mozes, de grote bevrijder van de Israëlieten uit het land van de slavernij. De Farao in zijn wijsheid meent er goed aan te doen om alle jongetjes van de Israëlieten te laten verdrinken. Het is een heel andere wijsheid, namelijk die van de gehoorzaamheid aan God van vier vrouwen, die het leven van Mozes redt.
Zo wordt het plan van bevrijding uit het diensthuis in werking gezet. Heer, als gij niet met ons mee wilt gaan, doe ons van hier niet optrekken. Deze woorden vormen de rode draad in dit Oratorium. Er is heel wat voornodig geweest om Mozes deze woorden te laten spreken. Het volk moet kiezen: In vertrouwen op God de weg naar de vrijheid inslaan, met alle onzekerheid van dien, of terug naar de zekerheid van de slavernij. Om een muzikale eenheid te creëren komen een aantal muzikale thema`s terug in het Oratorium.


Veel van de koordelen zijn beschouwend van aard maar er zijn ook korte beschrijvende delen. Naast de gezongen delen zijn er een drietal intermezzo`s en is er een enkele samenzang.

Johan Bredewout genoot zijn muzikale opleiding aan het conservatorium te Zwolle. Hij studeerde hier de hoofdvakken piano en orgel. In 1983 behaalde hij het B-diploma voor piano en in 1984 het diploma  “Uitvoerend musicus” (Cum Laude) voor orgel met onderscheiding voor artistieke eigenschappen.

Johan geeft als solist en als begeleider zijn medewerking aan veel concerten.

 

Meer over Johan Bredewout, klik  >>hier<<