Voorzitter: Engel Sinke Tel.:0527-252827
Secretaris: Annemiek Morgans Tel.:06-53579199
Penningmeester: Andries Bergkamp Tel.:0527-243233
Koormeester: Teun van de Linde Tel.:0527-241939
Algemeen lid: Gert van ‘t Spijker Tel.:0527-857181
Algemeen lid: Geke Winters Tel.:0527-243701
Algemeen lid: Janny Hoen-Streutker Tel.:038-4773320
Algemeen lid: Mieke Zandbergen Tel.:0527-243153
“De Zeeklank” Chr. Gemengd koor
o.l.v. Johan Bredewout

Bestuur