“De Zeeklank” Chr. Gemengd koor o.l.v. Johan Bredewout

 © de Zeeklank  secretariaat@zeeklank.nl

Bestuur

Voorzitter:

Jan Baver van Heerde

Penningmeester:

Gert van ‘t Spijker

Secretaris:

Annemiek Morgans
secretariaat@zeeklank.nl

Algemeen lid:

Albert Mooiweer

Koormeester:

Teun van der Linde

Algemeen lid:

Geke Winters

Algemeen lid:

Janny Hoen-Streutker

Contact m.b.t. Optredens

Mieke Zandbergen
info@zeeklank.nl