Johan Bredewout genoot zijn muzikale opleiding aan het conservatorium te Zwolle. Hij studeerde hier de hoofdvakken piano en orgel. In 1983 behaalde hij het B-diploma voor piano en in 1984 het diploma “Uitvoerend musicus” (Cum Laude) voor orgel met onderscheiding voor artistieke eigenschappen. Johan geeft als solist en als begeleider zijn medewerking aan veel concerten. Verder werkt hij mee aan radio- en tv-programma’s. Ook werkt hij mee aan talrijke cd-opnamen, niet alleen als begeleider en als solist op orgel en piano, maar ook als componist en arrangeur. Tevens houdt hij zich bezig met het schrijven van koormuziek, met en zonder orkestbegeleiding. Zijn koorwerken worden door veel koren in het land uitgevoerd. Verder is Johan organist van de St. Nicolaas- en de Mariakerk te Vollenhove en dirigent van vier koren. Het C.G.K. “De Zeeklank” staat vanaf februari 1984 onder zijn leiding. Zijn muzikaliteit en enthousiasme geven het koor een enorme impuls, waardoor de koorklank aanzienlijk verbeterd is in de loop der jaren. Op 13 februari 2009 heeft Johan zijn 25-jarig jubileum gevierd als dirigent van de Zeeklank en kreeg hij uit handen van burgemeester Apotheker de versierselen van lid in de orde van Oranje-Nassau. http://www.johanbredewout.nl
“De Zeeklank” Chr. Gemengd koor
o.l.v. Johan Bredewout
de Zeeklank  secretariaat@zeeklank.nl
Dirigent