Donateurs zijn van harte welkom! Voor € 10,00 per jaar kunt u donateur worden van ons koor. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze penningmeester:
Penningmeester: Gert van ‘t Spijker
“De Zeeklank” Chr. Gemengd koor
o.l.v. Johan Bredewout
de Zeeklank  secretariaat@zeeklank.nl
Donateurs